Jak założyć ładny trawnik.

Jak założyć ładny trawnikPrzystępując do założenia trawnika musimy wyznaczyć  teren gdzie chcemy go założyć. Po określeniu obszaru możemy przystąpić do przygotowania i posprzątania terenu. Usuwamy zanieczyszczenia pobudowane  i resztki roślin. Jeżeli na zagospodarowanym terenie znajdują się karpy po usuniętych drzewach lub krzewach, musimy je starannie wykarczować, tak aby nie przeszkadzały przy spulchnianiu  gleby. Następnie powierzchnię wyrównujemy i użyźniamy. Należy

zastosować  3 kg nawozu do trawników na 100 m2 , oprócz tego wskazane jest rozrzucenie ziemi ogrodniczej w ilości 160 – 200 litrów. Nawozy i ziemię należy przemieszać z glebą na głębokość  5 – 8 cm . Kolejnym zabiegiem jest wałowanie  lub ubijanie całej powierzchni. Na tak przygotowaną glebę możemy wysiać nasiona trawy.  Optymalnym terminem siewu jest  marzec i kwiecień  oraz miesiące jesienne wrzesień, październik  gdy temperatura utrzymuje się na poziomie 6 – 8 stopni. Termin ten zależy oczywiście od panujących warunków pogodowych. Wysiewanie nasion należy wykonać w warunkach sprzyjających kiełkowaniu. Jeżeli zrobimy to w nieodpowiednim czasie narażamy nasiona na nierówne wschody. Może dojść do zasuszenia wykiełkowanych roślin, bądź nasiona mogą zbutwieć. Na powierzchnię 100 m2 należy wysiać 2 – 3 kg nasion. Odważoną porcje nasion podzielić na połowę i wysiać na krzyż co zapewni równomierne rozłożenie nasion na powierzchni. Następnie za pomocą wału kolczatki lub grabi przemieszać nasiona z glebą na głębokość od 0,5 – 1 cm . Całą powierzchnię należy ubić wałem gładkim lub deską.  Do momentu wschodu trawy około dwóch,  trzech tygodni należy utrzymywać powierzchnię gleby w stanie wilgotnym przez regularne podlewanie wcześnie rano i wieczorem .  Po około trzech tygodniach jak zejdzie nam  trwa należy przystąpić do pierwszego koszenia. Jest to bardzo ważny zabieg. Pierwsze koszenie trawnika należy wykonać przy wysokości około 10 cm skracając ją do wysokości 5 cm . Następne koszenia należy wykonywać regularnie skracając ruń do 3 cm . Najlepsze efekty daje koszenie trawnika za pomocą kosiarki elektrycznej lub spalinowej zaopatrzonej w kosz zbierający. Pięknie rosnący trawnik zrekompensuje nasz trud włożony w jego pielęgnacje.